<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4890321221034610484\x26blogName\x3dVANIDOSA.MARIE\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://vanidosa.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://vanidosa.blogspot.com/\x26vt\x3d3498166077093189604', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Exercise your Right to Vote, Register Now!

Saturday, October 24, 2009

COMELEC Offices is open from Mondays-Sundays with extended office hours.

2010 NATIONAL AND LOCAL ELECTIONS

Registration deadline is October 31

The Commission on Elections (Comelec) has moved the voters' registration deadline to October 31 instead of December 15 reportedly to accommodate the preparations for the full automation of the May 2010 polls.

"The Commission resolved to move back the voters’ registration deadline to October 31 from December 15 in order to give us more time to prepare for the full automation of the 2010 elections," Comelec spokesperson James Jimenez said in a statement.
Despite the earlier deadline for registration, Jimenez said that voters will be given more opportunities to register after the commission also ruled to open registration on Saturdays and holidays, mainly to encourage students and workers to register.

Before you can vote, you need to register. Here’s a step by step guide to successfully registering as a voter for the upcoming elections:

1. Bring any of the following valid identification cards:

  • employee’s ID,
  • postal ID,
  • Students ID,
  • Driver’s License,
  • NBI or PNP clearance,
  • Passport,
  • SSS/GSIS ID, IBP ID,
  • PRC license

Have a photo copy of your ID ready to be submitted to the Comelec. IDs should have name, picture and address. If you are not yet 18 but will turn 18 before the election period, bring a birth certificate. Forms should be accomplished in triplicate.

2) Head off to your local Election Officer (OEO) at your local city or municipal hall during regular office hours (read: Mondays to Fridays, from 8am to 5pm). Lately, the Comelec has opened their doors as well to Saturday registrations. It’s also good to watch out for mobile registrations in your barangay and schools.

3) Before you are given a registration form, the election officer will verify if you have registered in the past.

4) Once cleared, you will be given the CEF-1A (white form) to fill-up. You can also download your own copy from the Commission on Elections website.

5) Fill up ‘Part 1’ and hand it to the election officer, presenting your valid ID while handing over the photocopy of your ID.

6) You will be ushered to the data capturing or biometrics desk for your signature, thumb mark, and picture.

7) You will be given an acknowledgement receipt. Keep this as proof that you have registered. You will be asked to come back for your voters’ ID. –
* Based on COMELEC’s and YVote Philippines’s election registration guide. Registration for first-time voters will end on October 31, 2009.Labels: ,

Authentic Christmas trees

Monday, October 19, 2009

Photobucket
Oh my! How time flies so quickly that you’ll not even notice that Christmas Season is fast approaching. While our living room is still undergoing renovation, I’ve asked my household helpers to check and clean our Christmas decors and saw that our trees are kind of old already and I’m now thinking of purchasing artificial christmas trees that would look really like real ones. I’m now looking around for these kinds of stuffs and would start decorating right after Halloween.

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Labels: , ,

State of the Barangay Address (SOBA) Oct. 17, 2009

We Chairmen together with the whole Council is required to conduct a Barangay Assembly semi-annually. It's a sort of a forum inviting all residents/constituents to attend wherein we lay down and report our accomplishments,to talk about problems of the community and ways to solve or improve our community life. The Chairman is required to deliver the state of the barangay during the past six months. Here's my SOBA

“SOBA” State of the Barangay Address

Magandang hapon po sa inyo mga kabarangay. Ako sampu ng aking konseho ay lubos na nagpapasalamat sa panahong inilaan niyo upang makadalo sa ika apat nating Barangay Assembly. Gaya po noong huli nating Assembliya noong Marso 28, kung saan aking inilahad ang mga kagampanan sa kalahatian ng taong 2008. Ngayon naman ay nais ko naman pong iulat ang mga proyektong naipatupad mula sa unang buwan hanggang sa kalahatian ng 2009, ang mga sumusunod.

1. Availability of Cedula (Community Tax Certificate);

2. Barangay Survey para sa talaan ng mga residenteng ating barangay;

3. Planning Session ng buong konseho na ginanap noong February 21, 2009;

4. Pagpapagawa ng mga Plant Boxes at pagtatanim ng mga sari-saring namumulaklak na halaman gaya ng suntan, dama de noche at caballero.

5. Team building ng mga Tanod at Konseho. Ang mga panauhing tagapagsalita ay sina Fortun Austria at Director James Padrilan ng DILG.

6. Lakbay Aral na pinamunuan ng namayapang kagawad Peter Celestine “Tin” Tinio noong Abril 22, 2009 sa Manila Zoo at Manila Ocean Park para sa mga bata;

7. Clean up drive on April 19, 2009 sabay testing ng ating barangay pondahan ng tubig ( fire truck):

8. Pagpapaskel ng Citizen Charter Chart.

9. Pakikilahok sa Earth Hour na sinuportahan ng 90% ng ating Barangay;

10. Pagpapapinta , hilamos at linis ng maliit na grotto sa harapan nina Robert at Tess Garcia maliban sa mukha ng rebulto ni Mama Mary;

11. Paglalagay ng mga banderitas para sa Kapistahan ng Sta Ana; palaro na inisponsor ng isang Konsehal at residente ng ating Barangay;

12. Taunang Santacruzan na pinamumunuan ng SK Chairman at kanyang Konseho;

13. Ang Pagpapasundot ng mga kanal “ declogging “ na naging palagiang ginagawa upang maiwasan ang pagbabara ng mga ito;

14. Pagbili ng mga Brgy. materials na katulad ng pala, plehe, flashlights at iba pang mga kagamitan.

15. Nagkaroon din po ng Voter’s Registration noong Hunyo 4-5, 2009 na inasistihan ng buong konseho;

16. Ang pagsasabit ng mga Bandila ng Pilipinas bago mag Hunyo 12, 2009 bago mag-Araw ng Kalayaan, at pagbibigay ng mga Barangay Trinity Card Application Form para sa inilalaan nilang diskwento sa mga serbisyo ng kanilang Ospital.


Sa puntong ito nais kong pasalamatan ang Diyos at hindi tayo matinding na apektuhan ng mga bagyong Ondoy at Pepeng. Nais ko po kayong paalalahanan na dapat lagi tayong maging handa sa ano mang mga kalamidad na darating sa atin. Ang naging malaking problema natin noon ay ang basura na di agad nakolekta. Akin lang pong pakiusap na ihiwalay natin ang mga nabubulok sa di nabubulok at huwag po nating ilalabas ang mga ito kung wala pa ang truck ng basura.


Sa kabutihang palad, wala naman po tayong problema sa mga kabarangay na lulong sa droga o mga nangangalakal nito.


At sa pagtatapos nito, nais ko po kayong paalalahanan na kung sino pa ang di pa nakakapag parehisto ay puede pa pong magpunta sa COMELEC hangang sa Oktubre 31, 2009, upang magpatala.


Maraming Salamat at Mabuhay ang Barangay 885!


Marina G. Vergara

Chairman


Labels: ,

Personalized gifts

Monday, October 12, 2009

Are you thinking of some wonderful and very useful gifts this coming Christmas Season? I would gladly recommend that you consider giving your clients this Custom flash drive. Custom Flash Drives promote your business in ways you never thought possible. It would be a great way to promote your business, executive and holiday gifts and have them personalized. I have started to jot down lists of our customers and service providers to dole out these amazing gifts.

Ondoy at Home and the Barangay

Saturday, October 3, 2009

This was quite late since it happened a week ago. Anyway just take a look.

Labels:

Minor repairs going on

Thursday, October 1, 2009


We are undergoing a slight repair and renovation of our first floor after the devastating typhoon and floods that hit Manila and the Eastern cities. We need to have our walls repainted, have some electrical rewirings and our ceiling light fixture changed to something that will match our flooring and walls. We are all hoping that we will past through these long rainy and stormy weather soon. It’s so depressing to watch the news on television seeing rescue jobs and help brigades to the poor victims of typhoon Ondoy.

Labels: